Educació secundària

A la Salle Sant Celoni eduquem de manera integral els nois i noies en una etapa decisiva de la seva vida i els ajudem a prendre les seves decisions de futur de manera responsable, atenent les seves aptituds, capacitats, interessos i motivacions. Ens caracteritza la sensibilitat envers la innovació, l’ús de les tecnologies de la informació, l’aprenentatge de llengües i l’atenció a la diversitat dels nostres alumnes.

La voluntat de servei de la comunitat educativa de La Salle és essencial en un moment en què els nois i noies han de prendre diferents opcions i seguir diferents camins. Una voluntat que es materialitza en una acció tutorial individualitzada, adaptada a l’entorn personal, escolar, familiar i social. Formem en la responsabilitat i a ser crítics davant la societat.

  • Duem a terme un acompanyament personal per part dels tutors mitjançant les entrevistes sistemàtiques amb alumnes (tutorial individual/grupal) i famílies.
  • Disposem de SIEI (Suport intensiu a l’educació inclusiva) de 1r a 4t d’ESO i de un programa de diversificació curricular a 4t d’ESO on es combinen l’aprenentatge de matèries instrumentals, aplicades i pràctiques en empresa
  • Realitzem projectes d’Aprenentatge i Servei i Servei Comunitari a 4t d’ESO.
  • Motivem pregàries voluntàries d’alumnes, setmanalment i en horari no lectiu.
  • Som centre examinador dels exàmens de Cambridge: KET, PET i FIRST.
  • Participem en el programa PAC d’auxiliars de conversa per a disposar d’un o més joves estudiants anglesos o irlandesos, perquè duguin a terme tasques d’assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.
  • Duem a terme estades a Anglaterra i Irlanda d’una setmana amb immersió en famílies i classes d’anglès. També oferim la possibilitat d’estudiar tot un trimestre a Irlanda.
  • Introduïm la possibilitat d’estudiar una segona llengua estranger: Francès. També oferim per aquells alumnes que ho vulguin un curs de preparació per a presentar-se al exàmens oficials de Francès: DELF.

Batxillerat dual

L’escola té un conveni amb Academica per dur a terme a l’escola el Diploma Dual en Batxillerat. Mitjançant una sèrie d’assignatures online del sistema educatiu americà, l’alumne pot certificar el batxillerat americà i el batxillerat espanyol.

Programes pedagògics propis de Secundària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur. D’aquesta manera, treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats perquè puguin ocupar un lloc responsable a la vida. Els programes específics d’ESO són: