Benvinguts a la web del col·legi
La Salle Sant Celoni

Benvolguts i benvolgudes,

La Salle Sant Celoni, amb una experiència centenària, aposta per un Projecte Educatiu centrat en l’alumnat en els seus vessants tècnic, humà, intel·lectual i professional.

Formem una comunitat educativa: els alumnes, els professors, els pares i mares, personal de servei i personal no docent, tots compromesos en la formació de persones responsables, solidàries, creatives i justes, sent l’alumne el protagonista de l’acte educatiu. Ens preocupem per l’atenció personalitzada de l’alumne i el seu desenvolupament integral. Acompanyem als infants i joves a créixer durant la seva vida escolar amb la col·laboració de les famílies, tan necessària per poder tirar endavant el nostre projecte.

La innovació pedagògica amb projectes propis i l’aplicació de les noves tecnologies és una realitat al nostre centre, aconseguint major èxit escolar i donant resposta a les necessitats dels alumnes d’avui. El programa HARA per treballar la interioritat i les emocions, ser escola multilingüe, el programa de Primària musical, entre d’altres, ens ajuden a completar la formació integral dels nostres alumnes i a oferir una formació acadèmica de qualitat. Ens definim com una escola que educa en els valors humans i cristians del nostre caràcter propi, com escola catalana, integradora, inclusiva, propera, oberta i compromesa amb l’entorn.

Fa 300 anys Sant Joan Baptista de La Salle va iniciar la seva Missió. Actualment el seu somni encara és viu posant COR, COMPROMÍS I VIDA.

Sigueu benvinguts a La Salle Sant Celoni

Xavier Català

Director de La Salle Sant Celoni

Qui som

La Salle Sant Celoni som una escola amb més de 100 anys al servei del municipi de Sant Celoni. Tenim com a objectiu principal estimular l’alumnat perquè adopti una actitud positiva, lliure i decidida davant de la vida, a través de la promoció dels valors del nostre Caràcter propi: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència. Així, doncs, fem palesa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació.

La Salle Sant CEloni forma part d’una gran institució que té 25 centres educatius a Catalunya i està present a 80 països de tot el món. A Sant CEloni hi és des de l’any 1911 quan els Germans de La Salle van respondre a la crida que els feu gent del poble preocupats per l‘educació dels infants del poble.

La Salle Sant Celoni, com totes escoles lasal·lianes, ha anat evolucionant conjuntament amb la societat i està al dia de les últimes innovacions pedagògiques, procurant donar resposta a les necessitats individuals de cada alumne, per tal d’ajudar-los a esdevenir persones felices, lliures i socialment compromeses.

La nostra història

 • S’obren les primeres classes

  S’obren les primeres classes

  Per iniciativa d’un grup de personalitats de Sant Celoni es va demanar als germans de La Salle obrir un centre a la Vila per tal d’oferir la seva experiència educativa i millorar la situació de l’ensenyament local. A l’octubre d’aquest any un grup de germans d’origen francès començaven les classes en un edifici propietat d’un dels sol·licitants de l’arribada dels germans. Primera comunitat encapçalada pel germà Emilià, fundador del centre.

 • Nou edifici

  Nou edifici

  Es construeix l’edifici on avui hi ha l’actual escola i que es va modificar i ampliar al llarg dels anys fins arribar a l’estructura actual.

 • Activitats lúdiques, culturals i religioses

  Activitats lúdiques, culturals i religioses

  A la sala d’actes, edificada el 1930, es va promocionar el Patronat Catequístic Verge del Puig i els diumenges a la tarda, a més de les acostumades sessions de cinema i havia actuacions teatrals i vetllades literàries i musicals els diumenges. També es feien projeccions a les festes de l’escola, com la diada de St Joan Baptista de La Salle.
  El germà Andreu va promoure l’esplai cristià dels infants.

 • Guerra Civil

  Guerra Civil

  El 1936, s’havia de celebrar el 25è aniversari de l’arribada dels germans a Sant Celoni, però va esclatar la guerra. Els germans van haver de marxar. Durant la guerra l’Ajuntament va confiscar el col·legi i el van convertir en escola graduada mixta amb el nom de Grup Escolar Francesc Macià.

 • Tornen els germans

  EL 1939 tornen els germans a Sant Celoni, obren amb 300 alumnes, a petició dels membres de la Junta del col·legi.

 • Estabilitat en l’alumnat i activitats de lleure

  Estabilitat en l’alumnat i activitats de lleure

  La xifra de l’alumnat es manté entre 225 i 300 alumnes. En aquest període hi ha presència de professors seglars.
  Es potencien les activitats de lleure com el teatre, el cine i els esports. A més a més de l’equip fe futbol, es popularitza el ping-pong, l’handbol, el frontó i els escacs.

 • Associació d’Antics Alumnes i gestió d’actes culturals

  Associació d’Antics Alumnes i gestió d’actes culturals

  El 15 de maig de 1944 es va fundar l’Associació d’Antics alumnes del Col·legi Nostra Senyora del Puig. L’AAA tenia diferents funcions: pietat, propaganda, cultura, teatre, esports, excursionisme… Organitzaven misses, representació dels Pastorets, de la Passió, cinema infantil, concurs de pessebres, cavalcada del Reis, gales infantils… Publicaven el butlletí de l’Entitat, que es va anomenar El Faro (1947). L’associació va ser molt activa i va impulsar la creació del patronat Local d’Homenatges a la Vellesa (1945). El 1946 va tenir un lloc destacat en els Jocs Florals de l’Ateneu.

 • Cor La Salle

  Cor La Salle

  El germà Vicente va organitzar el Cor La Salle. El cor participava en els oficis de setmana santa i animava la pasqua amb les caramelles, també participava en el culte parroquial.

 • Nous estudis

  El gran canvi qualitatiu de l’ensenyament al centre es va iniciar amb la implementació del batxillerat elemental. El curs seguent de l’implmentació, a l’escola s’impartien els 4 graus primaris, la secció comercial i els cursos de batxillerat. En aquesta etapa a cada curs hi havia entre 3 o 4 professors seglars.
  En 4 anys ja hi havia 4 cursos de batxillerat elemental amb un total de 339 alumnes.

 • Primera ampliació de l’edifici

  Primera ampliació de l’edifici

  Es va ampliar el primitiu edifici del 1920 aixecant un pis nou. El mateix any desapareixia l’hort dels germans, ja que l’Ajuntament estava preparant l’ urbanització del carrer Campins. Paral·lelament, per les festes del Fundador es va presentar l’exposició d’història natural, formada per un gran nombre d’animals dissecats. L’objectiu era anar-la ampliant fins a formar un museu, com requeria la importància que anava prenent el segon ensenyament.

 • Segona ampliació de l’edifici

  Segona ampliació de l’edifici

  Es va ampliar de nou l’edifici per donar cabuda als estudis elementals, de batxillerat elemental i de comerç. Es va construir un nou pavelló de dos pisos i dues escales àmplies a banda i banda, amb 12 aules noves, laboratori, biblioteca, auditori i un pati cobert sota l’estructura edificada.
  Una de les aules de l’edifici antic es destina a local de reunió per als joves del Club Juvenil la Salle.

 • Club juvenil La Salle

  El 1969 es va començar a formar una associació juvenil, que va acabar amb el nom de Club Juvenil La Salle. El club organitzava festes, excursions, projeccions de reportatges, ballades de sardanes, balls de nit, col·loquis…

 • Secció de Pares d’Alumnes

  Secció de Pares d’Alumnes

  Es va constituir formalment el 1971. L’objectiu era col·laborar estretament amb la direcció del col·legi en diversos temes administratius, programació d’activitats culturals, reunions de diferents nivells de centre i també en la renovació del material i l’organització de jornades d’estudi i d’esport. Així comença la participació activa dels pares al funcionament de l’escola.

 • Arriba l’EGB

  Arriba l’EGB

  Es va iniciar l’aplicació de l’EGB d’acord amb els canvis legislatius. Amb l’EGB es van duplicar totes les classes, de 1r a 8è i es necessitaven 16 aules. Es va modificar l’entrada de l’edifici i es va reformar l’escala. L’escola comptava amb 540 alumnes.

 • BUP

  BUP

  Aquest any es va construir una sala d’actes i un gimnàs al pati cobert de l’edifici a petició de l’AAA i la Secció de pares. Es va impartir el BUP mentre s’esperava que es construís l’edifici destinat a l’IES. Aquest fet implicava la necessitats de més espais provocant la remodelació d’algunes instal·lacions.

 • Introducció del català al col·legi

  Les primeres classes de llengua catalana patrocinades per l’Ajuntament amb el suport d’Òmnium Cultural, que proporcionava els mestres. El curs 1978-79, seguint les disposicions de la generalitat, a totes les classes s’hi impartien 3 hores setmanals de català, i els més petits ja començaven l’escolarització en llengua catalana majoritàriament.

 • Coeducació: les primeres nenes a l’escola

  Coeducació: les primeres nenes a l’escola

  Es va implantar l’ensenyament mixta d’acord els nous temps seguint l’esperit d’igualitari establert per la Constitució reforça’t per la LOECE (Ley Orgànica Centros Escolares). Aleshores un grup de 29 nenes va entrar a les classes de 1r A i B. L’escola en tenia 625 alumnes.

 • Celebració del 75è aniversari

  Celebració del 75è aniversari

  Es publica el llibre 75è aniversari. Resum històric 1911-1986. Col·legi La Salle Sant Celoni, del germà Josep M. Segú Roya.
  El 1986, el col·legi passa a ser concertat.

 • ONG PROIDE

  ONG PROIDE

  Es crea l’ONG PROIDE (Promoció i desenvolupament)en favor de la justícia i la dignitat dels pobles oprimits.
  Els Jocs Florals els va introduir per primera vegada el germà Santiago Peribáñez amb motiu de les festes de Sant Jordi.

 • Nova etapa educativa

  Implmentació de l’ESO. La Salle es converteix en un centre on es podia impartir educació primària i ESO, amb un total de 20 aules. L’escolarització va esdevenir obligatòria fins els 16 anys i es van mantenir les dues línies. Es van fer noves obres per adaptar-se a la reforma educativa, allargant-se la nau del pavelló modern construint 4 classes de ESO, una aula d’audiovisuals, l’aula de tecnologia i nous despatxos.

 • Esplai EROL

  Esplai EROL

  Amb l’impuls del germà director Joan Escalé, es va formar un grup d’esplai anomenat EROL. El punt de partida era la revisió dels Grups de reflexió, amb la intenció d’ampliar el ventall d’activitats i fer-los més atractives pels alumnes. L’objectiu final era la formació humana i cristiana dels infants i joves.
  Es publica la primera revista Calaix desastre i el Full informatiu.

 • L’escola es modernitza. Educació Infantil

  L’aparença de l’escola canvia pintant-la amb els colors blau i groc que ara la singularitzen.
  Amb objectiu d’encabir l’educació infantil a l’escola es va ampliar l’edifici fins tenir la forma actual que es va inaugurar el 2007 coincidint amb l’inici d’aquesta nova etapa. També es va fer un garatge i va canviar l’entrada al carrer Campins, canviant l’adreça, c/Campins 59

 • Comunitat d’Associats/des

  Des de l’any 2005 fins l’actualitat el centre compte amb una comunitat d’Associats/des a La Salle que vetlla perquè la Missió i el Carisma lasal·lià sigui sempre present. La comunitat va començar amb 5 membres i amb l’actualitat compte amb 8.

 • TIC

  Les intal·lacions s’han anat adaptat a les necessitats educatives actuals amb la introducció de les TIC i de noves metodologies d’aprenentatge a les diverses etapes educatives.

 • Marxa la comunitat de germans

  Marxa la comunitat de germans

  Es va produir la marxa de la comunitat de germans, si bé el carisma del fundador, Sant Joan Baptista de La Salle, es manté ben present en la vida escolar… A l’acte d’homenatge van participar més de 300 persones amb una jornada agredolça.

 • Internet

  Es fa la primera versió del portal web del col·legi.

 • Celebració del centenari

  Durant el curs 2011-2012 vam celebrar el centenari del centre amb un seguit d’actes que van omplir de vida l’escola i que van ser un reflex de l’actualitat del moment del centre i de la seva inclusió permanent en la vida social de Sant Celoni.

 • Auxiliars de conversa

  Comencem el programa d’Auxiliar de conversa, mitjançant el qual, els alumnes poden practicar l’anglès oral amb un nadiu.

 • El certificat ISO de Qualitat

  El certificat ISO de Qualitat

  Es va aconseguir el certificat de qualitat segons la norma ISO 9001:2008. Renovant fins el dia d’avui i que empeny cada dia per un ensenyament enfocat a la millora contínua. L’escola comença a digitalitzar l’aprenentatge.

 • Nous projectes

  Nous projectes

  Es va aconseguir la certificació com a Escola Multilingüe i a mitjans del mateix any es va signar amb el Liceu de Barcelona un conveni que ens defineix com una escola que té Primària Musical. Aquests nous projectes han portat a una ampliació d’oferta educativa extraescolar obrint una Escola d’Idiomes i una Escola de Música. L’any seguent el centre es reconegut com a centre examinador dels exàmens oficials de Cambritge.

 • Obres

  En dues fases es remodela el segon pis que en el seu origen era la vivenda dels germans, ara s’han convertit en dues aules diàfanes adaptades a les noves metodologies didàctiques i nous projectes. Una de les aules està destinada a la robòtica i l’altre a la capella i la biblioteca pol·livalent.

 • School Song Contest

  School Song Contest

  Els alumnes de 4t d’ESO es presenten amb un Musical fruit de l’assignatura de drama, guanyant vàries edicions.

 • Radio de l’escola

  Un nou projecte en camí.

 • 2011-2019

  L’escola ha estat un agent important en la vida social i cultural de Sant Celoni. El centre ha desenvolupat activitats diverses: esportives, culturals i socials que han dinamitzat activament la vida al món local i que encara es mantenen com la Colla Gegantera de La Salle, L’Agrupament Escolta EROL i d’altres més pròpies de la vida escolar, participació en activitats propostes pel Municipi com el Robotseny i d’altres molt diverses.

 • Batxillerat dual

  S’ofereix als alumnes de l’ESO la possiblitat d’estudiar on-line assignatures que les permeten obtenir el títol de batxillerat dels EEUU paral·lelament al BAT del nostre país.

 • Actualment

  La Salle Sant Celoni amb 727 alumnes continua apostant per un Projecte Educatiu basat en l’Educació integral de l’alumne amb innovació i qualitat educativa i acadèmica, acompanyament, compromís i amb els valors i Caràcter Propi que ens defineix com a Centre La Salle.

Comunitat educativa

Actualment, la comunitat educativa de La Salle Sant Celoni està formada per tota una gran família que compartim uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos al nostre alumnat.

Professorat

des de P3 fins a 4t d’ESO, és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors. A més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

Personal d'administració i serveis

sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Pares i mares dels nostres alumnes
que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Millora continua

Des del 2014, moment en el qual vam rebre el certificat ISO 9001, la nostra escola no ha deixat de treballar en clau de Qualitat.

La Qualitat és una manera de treballar que compartim totes les escoles La Salle i que ens porta a buscar la millora contínua dels nostres processos, del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, revisem i avaluem constantment la nostra tasca educativa amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat compromès amb la millora contínua, on el centre és l’alumnat.

Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’escola, els processos desenvolupats, els resultats i altres aspectes educatius que són importants per dur a terme la nostra tasca.

El nostre sistema de gestió de la qualitat estableix com a referents:

 • A l’alumne/a, per a satisfer les seves necessitats formatives.
 • A la família, per a mantenir la seva confiança i garantir-li la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills.
 • Al nostre personal, per a complir amb la seva satisfacció de la feina ben feta.
 • Al nostre entorn, formant persones altament qualificades.
 • A la societat, intentant millorar la qualitat humana de les persones per afavorir i millorar la convivència i el desenvolupament.
 • A l’Administració educativa, acomplint els seus requisits respectant els nostres objectius de qualitat.

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.