Estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

1
Thumb Est_Digital_Centre_CULTURA_Sant-Celoni.pdf Est_Digital_Centre_CULTURA_Sant Celoni.pdf

580.12 KB 2023-06-21 21 de juny de 2023 2023-06-21 21 de juny de 2023
Thumb Est_Digital_Centre_ESTRATEGIA_Sant-Celoni.pdf Est_Digital_Centre_ESTRATEGIA_Sant Celoni.pdf

1.22 MB 2023-06-21 21 de juny de 2023 2023-06-21 21 de juny de 2023

4

e946e4d3ff