A La Salle Sant Celoni volem potenciar un ensenyament del segle XXI basat en pedagogies innovadores que posin l’alumne en el centre del procés d’aprenentatge per poder treure el millor de cadascú, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

Projecte propi de les escoles La Salle que té com a objectiu principal despertar les intel·ligències múltiples a través del treball en equip.

Projectes propis

Projectes específics que desenvolupem a La Salle Sant Celoni per poder treure el millor de cada alumne, incentivant els seus valors, emocions i oferint una motivació constant.

Robòtica

Tenim un programa integral de 1r de primària a 4t d’ESO de robòtica, programació i projectes “Maker”. Aquest programa estimula la creativitat, la lògica computacional i el raonament espacial. Participem del projecte Robotseny.

Escola multilingüe

A banda de les hores de la matèria d’anglès, comptem amb un auxiliar de conversa natiu a cada etapa educativa que potencia la conversa oral en petits grups. Realitzem les colònies de Cicle Superior en llengua anglesa i estades a l’estranger a Secundària. Preparem alumnes per obtenir el MOVERS de YLE i els exàmens KET,PET i FIRST de Cambridge ja que som centre examinador. I és la llengua vehicular a les classes de Science de 1r a 6è d’EPO, Tecnologia, Música, English Skills, i Drama a ESO. Oferim el Francès com a segona llengua estrangera, amb la possibilitat de fer un curs per preparar els exàmens oficials (DELF). 

Música a l'aula

S’utilitza una hora a tots els cursos de Cicle Inicial de Primària amb grups desdoblats i dos mestres per treballar el llenguatge musical i el cor amb instruments Orff (percussió)i una altra per introduir la pràctica d’un instrument de corda: violí o violoncel. Al final de curs, professorat del Conservatori de Música del Liceu (conveni) es desplaça al centre per avaluar els aprenentatges dels alumnes i certificar un nivell Bàsic d’acord amb el seu pla d’estudis.

Primària musical

Quan els alumnes arriben a Cicle Mitjà (3r d’EPO) i han cursat 2 anys d’orquestra de forma obligatòria dins de l’horari escolar, se’ls ofereix la possibilitat de continuar els seus estudis musicals combinant horari lectiu (1 h/set. de llenguatge musical/cor i 1 h/set. orquestra) i horari extraescolar (1/2 h/set. instrument). Professors del Conservatori de Música del Liceu avaluaran quadrimestralment al propi centre els alumnes per tal d’acreditar, al final de cada curs, el nivell Bàsic d’acord amb el seu programa.

Escola de música

Oferta extraescolar de sensibilització i iniciació musical i classes individuals d’instrument (violí, viola, violoncel, flauta travessera i piano) en conveni amb el Conservatori de Música del Liceu.

BM Ràdio i Televisió

És un projecte transversal de ràdio, televisió i arts escèniques. Una plataforma on els alumnes s’aniran formant competencialment en els àmbits lingüístic, digital, artístic i personal. És un espai atractiu, contextualitzat, proper i real on trobaran eines per treballar en equip, per créixer personal i socialment des de l’autoconeixement, autocrítica, l’empatia, el respecte, la co-responsabilitat...

Batxillerat dual

L’escola té un conveni amb Academica per dur a terme a l’escola el Diploma Dual en Batxillerat. Mitjançant una sèrie d’assignatures online del sistema educatiu americà, l’alumne pot certificar el batxillerat americà i el batxillerat espanyol.