Serveis a l'escola

Menjador

El menjar s’elabora diàriament a la cuina de l’escola, seguint els criteris d’una dietista per tal de garantir una dieta mediterrània variada, sana i equilibrada. A la plataforma del centre, els usuaris del servei de menjador tenen disponible el menú corresponent a cada dia del mes.

L’escola disposa d’un grup de monitors que ajuden a seguir uns hàbits d’higiene adequats i unes normes de bona conducta a la taula, així com també acompanyen els alumnes durant les estones de lleure del menjador i del pati dinamitzant-les amb diversos tallers.

Acollida - Bon dia

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars i adreçat a les famílies que ho necessitin, l’escola ofereix aquest servei d’acollida a partir de les 8.00 h pels alumnes de Parvulari i d’Educació Primària.

El servei d’acollida s’ofereix durant el període escolar.

Mediació

El servei de mediació té com a objectiu la resolució de conflictes on els alumnes són protagonistes de trobar la solució. Està coordinat per una professora formada en el tema.

Orientació acadèmica

La Salle Sant Celoni programa diferents activitats encaminades a orientar els alumnes que acaben l’ESO entre les quals destaquen:

  • Realització d’informes psicotècnics a 6è d’EP i 2n d’ESO per ajudar l’alumnat a descobrir els seus punts forts, tan acadèmics com personals, i a reconèixer els aspectes que necessiten de més dedicació.
  • Xerrades i taules rodones al propi centre o en centres educatius de l’entorn proper, sobre informació dels estudis postobligatoris que es poden cursar realitzades per professionals o exalumnes de l’escola.
  • Realització de test de preferències acadèmiques a nivell tutorial.
  • Informació individualitzada per a tot l’alumnat de les ofertes de formació i de les vies per accedir a les diferents opcions i sortides ocupacionals. Organització d’actuacions d’orientació, especialment en els períodes previs a les preinscripcions.
  • Sessions informatives i/o tutories amb pares i alumnes.

Assessorament psicopedagògic

Comptem amb un equip psicopedagògic format per professionals de les diferents etapes del centre, amb un perfil relacionat amb la psicologia, la logopèdia i la pedagogia; que conjuntament amb els/les tutors/es i les famílies vetllen perquè tots els alumnes assoleixin els seus objectius i desenvolupin totes les seves potencialitats.

Treballem donant suport a diferents àmbits:

  • Detecció d’alumnes amb necessitats educatives i suport/intervenció dins l’aula ordinària (Equip psicopedagògic propi)
  • Atenció a les Altes capacitats
  • Suport als alumnes amb diversitat funcional (SIEI EPO I ESO)
  • Projecte de diversificació curricular a secundària (ESPAI)

Activitats extraescolars

Un dels objectius que tenim com a escola és no només formar els nostres alumnes acadèmicament, sinó també oferir-los activitats que puguin completar la seva formació segons els interessos que demostrin, d’una manera més lúdica i divertida.

Per aquest motiu, enguany engeguem noves extraescolars a primària, amb molta il·lusió i empenta. Hem contat amb professionals amb experiència per tal de donar un bon servei i així aconseguir satisfer les necessitats dels nens i nenes i les seves famílies.

Robòtica

Volem donar als alumnes eines que van més enllà de crear robots i programar-los. Pretenem incentivar el pensament lògic, la resolució de problemes i el treball en equip a través de recursos tecnològics.

Modern dance

Volem apropar als nostres alumnes al món de la dansa, treballar la coordinació, potenciar la concentració i obtenir una correcte col·locació del cos.

Art-creatiu

L’activitat de pintura i dibuix té com a principal objectiu el llenguatge, l’expressió artística i la pròpia creativitat de l’alumne d’una manera divertida i original.

Handbol

Volem sensibilitzar a l’alumne en la importància de practicar un esport per potenciar el treball en equip, respectar el contrari, respectar el material i tenir cura del cos.

Escola de música

Volem donar l’oportunitat a l’alumne de tocar un instrument i beneficiar-se de tots els avantatges que li pot aportar a nivell intel·lectual, de disciplina, ordre i creativitat.

Escola d'idiomes

L’objectiu és facilitar a l’alumne el coneixement d’una llengua estrangera, concretament l’anglès i poder anar acreditant nivell que li obrirà forces expectatives de futur.